Stöd till utbildning i Kambodja för kambodjanska ungdomar - Halsduksbutiken -
Familjen Heng framför sitt hus i en by på landet utanfr Phnom Penh

Varför ett projekt?

Vid en resa i Kambodja för snart 5 år sedan, upplevde jag fantastiska möten med människor i städerna, på landsbygden och i skolor. Det blev möten som berörde mig djupt.


Jag beslöt mig på plats, för att "göra skillnad" i det lilla! Mitt mål blev att stödja utbildning av en kambodjansk familjs ungdomar. Jag såg det som att kunde jag bidra i det lilla för barnen, så skulle det även vara en bra sak för mig. Blir framtiden ljusare än den som deras föräldrar fick med folkmord, ockupationer och annat elände, så tror jag att det även är bra för mig.


Jag skänker inte pengar, utan stödjer via "hjälp till självhjälp", genom att skapa arbetstillfälle. För mig är det vikigt att stödet ges direkt till de som behöver det, då korruptionen är gigantisk i Kambodja.


Min ide var att köpa familjens vävkapacitet under lågsäsong (deras regnperiod maj - september), då andra inkomster och arbetstillfällen saknas. Den extra inkomst som familjen på detta sätt skapar, tryggar barnens möjlighet till fortsatt utbildning.


Jag vet nu att "modellen" fungerar och jag har varit klar på att mitt åtagande är för ett år i taget. Jag brukar bestämma mig framåt nyår, om jag skall finnas där ytterligare ett år. Då modellen fungerar har ambitionen även varit att se om jag kan knyta an fler familjer. Det har varit svårt då jag är på plats under för korta perioder, om jag vill skapa personliga referenser. Jag har också drivit ett sömnadsprojekt under några år med samma upplägg som halsdukarna. Resulterade i mycket bra och uppskattade mobilväskor, men där projektet nu lagts på is då jag inte lyckats med att hitta rätt familj.


Vill DU göra skillnad, köp då en eller flera halsdukar till dig själv eller som present till någon annan. Förutom att du får en vacker kvalitetshalsduk, så blir du en i projektet genom ditt stöd.


Projektet drivs ideellt och därmed är halsdukarna billiga, där priset inte står i relation till kvalitén. Familjen Heng är verkligen duktiga vävare!Lite om Kambodja


Kambodja är ett av världens fattigaste länder, med c:a 15 milj innevånare på en yta motsvarande Götaland och Svealand. Medellivslängden för män är 54,2 år och kvinnor 61,1 år. BNP är USD 740/capita (Sverige USD 55620/capita).


De senaste 50 åren har inneburit mycket STORA umbäranden i form av krig, folkmord/utrensningar (Röda Khmererna), ockupationer m.m. Landet har därmed stått still i sin utveckling i förhållande till sina grannländer och ligger idag långt efter, även om det håller på att ändra sig.


Landet har en 6-årig "obligatorisk" skolgång, som de flesta barn inte fullföljer. Familjerna har helt enkelt inte råd, då barnen behövs i lantbruket (75 % av befolkningen lever av sitt lantbruk). Kan också vara så att familjerna inte har råd att "stödja" läraren ekonomiskt. Läskunnigheten är 85% för män, 64% för kvinnor.


Korrumptionen är mycket utbredd i landet och är som en cancersvulst och svår att få bukt med. Även här tror jag på att utbildning är den bästa basen, för en bättre framtid för den unga generationen.


Kambodjanska familjen Heng!

Familjen Heng är "min" familj. En medelkambodjansk familj som väver traditionella kambodjanska textilier i bomull och silke, som de sedan säljer vidare till turister under högsäsong.


Familjen bor på ute landsbygden i en liten by, på östra sidan av Mekongfloden, några mil utanför Phnom Penh. Familjen är 7 personer stor och består av förutom mamma Ne Ang och moster Njap, även fem ungdomar i åldrarna 17 - 27 år.


Mamma Ne Ang´s ambition är och har varit, att stötta barnen till en god utbildning. Detta för att ge dem möjligheten till ett bättre liv, än vad de vuxna själva upplevt de senaste 50 åren.


Naysim, den äldsta av systrarna (c:a 26 år) tog sin universitetsexamen 2012 (mer på gymnasial nivå) inom "banking". Naychheng, näst äldsta systern gick ut 2013 inom "finance," med stöd av ett stipendie, inkomster från familjens verksamhet och mina arbetstillfällen.


Mengleang och Naysiv började på universitet 2012 inom "banking" och IT", medan Many går sista året på "High School". Det är dock osäkert hur länge till, och det är här mitt projekt kommer in. Jag vill stödja de tre yngsta ett år i taget. 2015 tar både Meanleang och Naysiv sina examen och lilla Many, som nu gått ut high school, vet inte om hon vill läsa vidare.
Hur har gåvor använts?

Efter att projektet startades upp har jag fått frågor från genrerösa människor, som undrade om inte också de kunde göra något? Det har resulterat i att människor skänkt pengar som vi direkt och utan mellanhänder kunnat använda för våra familjer.


Bidragen har inte getts som "hjälp till självhjälp", där motivationen är en motprestation, utan som "bonus" till familjen, efter väl utfört arbete.


Detta gjorde vi för gåvorna 2011!


I januari 2012 frågade vi mamma Ne Ang och dottern Naychheng, om de ville göra en hälsokontroll. Vi hade upplevt att de hade problem med hälsan och att det fanns en oro i familjen att det var allvarligt.


Maria som är röntegensköterska följde med dem till "Phnom Penh Hitech Medical Center". Efter några timmar väntande, ett antal laboratorie-, läkar-, röntgen- och ultraljudsundersökningar, fick de sedan besked på vad deras smärtorna berodde på och vad de kunde göra för att minska dem.


Det var två mycket tacksamma, glada och lättade familjemedlemmar, som kunde gå hem och tala om för sin famil,j att de inte kommer att dö. Notera att ingen tidigare besökt en läkare! Det som vi ser som en självklarhet, bara vi blir lite snuviga!


Kostnaden för läkarbesöken motsvarar c:a 3 månaders inkomst för en medelkambodian, där de flesta tjänar betydligt mindre. Inte undra på att de inte går till läkaren.


P.S. Pengarna räckte även till att ta med mamma Sokeng till en optiker, där hon fick ett par enkla glasögon.


Detta gjorde vi för gåvorna 2012!


Familjen är en stolt familj och det är inte helt givet att de tar emot stödet. I år krävdes det lite lirkande innan vi tillsammans kom överrens om följande:


Hälsoundersökning på "Hanoi 108", för äldsta dottern Naysim och moster Njap. Inte heller de hade tidigare varit hos en "riktig" läkare, p g a den för dem höga kostnaden (en och halv månadslön per person).


Moster Njap vill lära sig engelska, för att kunna ta hand om turisterna/kunder. Idag måste de äldsta systrarna vara hemma, och kan inte börja jobba i de yrken de utbildat sig för. Vi har betalat årets utbildning och Njap påbörjar sin undervisning i maj.


Mamma Ne Ang fick enkla läsglasögon i fjol, och som visade sig inte räcka till. Hon och sonen Meanleang fick följa med till en optiker för syntest, Det resulterade i att Ne Ang fick korrigerade glasögon och att sonen visade sig ha fullgod syn.


Kostnaden för årets insatser bekostades helt av de gåvor vi fick in. Summan motsvarar c:a 6 månaders inkomst för en medelkambodian!


ALLA som skänkt pengar, har under februari blivit kontaktade och fått reda på vad just deras bidrag har använts till.


Detta gjorde vi för gåvorna 2013!


Naysiv (22 år) fick i år möjligheten att göra en en hälsoundersökning, trots att hon tidigare stretat emot. Familjen har varit mycket oroliga för henne under året, då varit trött och orkeslös, och inte deltagit i deras vardagsliv som vanligt.


En STOR och fullständig hälsoundersökning genomfördes, som blev betydligt dyrare än tidigare år. Prover skickades till Singapore för analys och när resultaten kom tillbaka, kunde alla dra en suck av lättnad. Naysivs kropp var ur helt balans, men inget som inte kunde kureras med mediciner och lite vitaminer. Vi fick även veta att Naysiv inte har samma blodsjukdom som mamman. Naysiv och familjen var mycket lättad efter besked.


Mamma Ne Ang (48 år) fick i år göra en uppföljning på hälsoundersökning hon gjorde för två år sedan. Det konstaterades då att hon lider av en blodsjukdom som heter Thalassemi B, som även finns i Europa och kallas ”Medelhavssjukan” (vanlig i även Kambodja). Ne Ang fick bl a förhållningsorder om att ”röra på sig” varje dag, i form av enklare gymnastik frör att göra vardagslivet enklare, men sedan finns det tyvärr inte mycket mer att göra.


Årets undersökningarna blev tre gånger dyrare än tidigare år!


Inför 2015 tog vi inte emot några gåvor, då projektet börjande lida mot sitt slut!© Halsduksbutiken 2014 - Växthusgatan 4 A, 523 37 Ulricehamn - 0708-152152 -